menu

Archives 1 — Bang Bang

Click on image to enlarge.

<b>Bang Bang</b> - (version 1) / inflatable sculpture / height: 310 cm
Bang Bang
<b>Bang Bang</b> - (version 2) / inflatable sculpture / 120 x 120 x 130 cm
Bang Bang
<b>Bang Bang</b> -  detail
Bang Bang