menu

Archives 1 — Bang Bang

Cliquer sur les images pour les agrandir.

<b>Bang Bang</b> - (version 1) / sculpture gonflable / hauteur: 310 cm
Bang Bang
<b>Bang Bang</b> - (version 2) / sculpture gonflable / 120 x 120 x 130 cm
Bang Bang
<b>Bang Bang</b> -  détail
Bang Bang